FREN

Welkom bij de enquête #YouToo?

Dank je wel om in te gaan op onze uitnodiging om deel te nemen aan de enquête #YouToo?.
Wil je meer weten over de enquête voordat je er aan deelneemt?
 • De uitnodigingsbrief opnieuw lezen
 • Klik hier om de brief te downloaden.

 • Over de inhoud van de vragenlijst
 • De vragen gaan over je mening over hoe mensen met elkaar moeten omgaan en over je ervaringen. De thema's die aan bod komen zijn de straat, het werk, de media, thuis, je relatie, uiterlijk en seksualiteit. Aan het eind is er ook een blokje over geweld melden bij de politie.

  We vragen je om rustig de tijd te nemen om de vragen goed in te beantwoorden. Hoe meer je invult hoe nuttiger, maar je kan onderdelen overslaan, als het te lang wordt.

 • Over het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is een onafhankelijke federale overheidsinstelling met als opdracht de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen en elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht te bestrijden.

  Het Instituut kan hiervoor onderzoeken laten uitvoeren.

  Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie, zwangerschap, moederschap of bevalling kunnen terecht bij het Instituut voor advies, ondersteuning en klachtenbehandeling.

  Website: https://igvm-iefh.belgium.be/nl
  Contactgegevens: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of 02 233 44 00
  Voor vragen over dit onderzoek: Hildegard Van Hove via enquete.youtoo@igvm.belgie.be of +32 2 235 54 00

 • Over jouw privacy
 • Door deel te nemen aan deze enquête lever je een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek naar seksisme in België.

  Jouw privacy is daarbij beschermd. De gegevens worden enkel anoniem verwerkt.

  De dataverzameling is in handen van M.A.S., Market Analysis & Synthesis. De login die gebruikt wordt om je antwoorden te registreren, heeft enkel een technische functie en wordt achteraf verwijderd. Gegevens over je emailadres of je IP-adres worden vernietigd na het afronden van de studie.

  M.A.S. verzamelt de ingevulde enquĂȘtes via een beschermde website. Gegevens worden versleuteld en afgeschermd tegen hackers. Ze worden opgeslagen op de eigen, beveiligde servers van M.A.S.

  De adresgegevens van mensen die een brief ontvingen, zijn enkel bekend bij het Rijksregister. Deze worden op geen enkel moment doorgegeven aan M.A.S. of het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

  Bij de verzameling van de gegevens wordt de General Data Protection Regulation (GDPR) strikt gevolgd.

  Omdat de gegevens strikt anoniem verwerkt worden, is het niet mogelijk om achteraf je antwoorden te herlezen of veranderen.

 • Over wat er gebeurt met jouw antwoorden
 • Je antwoorden worden anoniem verwerkt en samen met de antwoorden van andere mensen geanalyseerd. De resultaten van de studie worden bekend gemaakt en gebruikt om het gelijkekansenbeleid in België te ondersteunen.

 • Over de waardebons
 • In het totaal worden er 10 waardebons van 100 euro verloot onder de mensen die van ons een uitnodiging per brief ontvingen en deelnamen aan de enquête.

  Het gaat om Sodexo-cadeaucheques die bij heel wat handelaars in België kunnen worden ingeruild.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.
Alvast hartelijk dank voor je medewerking!
Naar de vragenlijst